Díky precizní práci našich poradců se budete lépe orientovat ve světě financí a získáte tak mnoho času i peněz navíc!

Opravdu je původní penzijní připojištění to pravé?

Publikováno: 17.03.2014 | Autor: | Kategorie: Blog, Investice
Téměř každý dnes ví o velké změně soukromého práva v souvislosti s platností nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014. Již ale málokdo si vzpomene na velkou změnu, která se odehrála s platností od 1. 1. 2013.  Všude se mluvilo o zavedení nového 2. pilíře (ten ale již nejspíš nebude aktuální dle současné politické scény), ale téměř nikdo nezmínil, že proběhla velká revoluce ve 3. pilíři. A už vůbec nikdo neřekne, že přechodem z původního penzijního připojištění (transformovaného fondu) do nového doplňkového penzijního spoření (účastnický fond) si může účastník zajistit v některých případech až dvojnásobně vyšší penzi oproti penzijnímu připojištění (s darem danajským ve formě garance nezáporného zhodnocení).

Mýty o penzijním připojištění

1. Garance zhodnocení vkladů (garance reálného znehodnocení peněz)

Asi nejvíce zmiňovaný mýtus. Všude se dočtete, že nové účastnické fondy mohou klesnout do mínusu, staré penzijní připojištění musí připsat minimálně nenulové zhodnocení. Pokud půjdeme více do detailu a uvědomíme si vliv inflace na prostředky, tak poločas rozpadu peněz je cca 20 let (přesněji viz obrázek níže). Tzn., pokud máme peníze uložené bez zhodnocení, sníží se jejich kupní síla na polovinu za 23 let.

 


Nový rastrový obrázek (2)


 

Účastnické fondy umožňují dosažení reálného zhodnocení peněz nad inflaci. V průběhu času bude minimálně jednou hodnota zhodnocení záporná, to nám ale nevadí. My máme přece peníze určené do penze. Zatím se v historii ještě nestalo, že by dlouhodobá investice do dynamických fondů dopadla hůře než konzervativní.

2. Nemožnost čerpání výsluhové penze v účastnickém fondu (nové fondy 3. pilíře)

Opět jde o primární účel penzijního připojištění, zajištění příjmu v penzi. Ne, abych si v 45 letech za výsluhovou penzi koupil auto.

3. Čerpání prostředků závislé na důchodovém věku

Ve starém penzijním připojištění lze čerpat prostředky již v 60 letech. Bez návaznosti na starobní důchod. V novém pouze při dosažení důchodového věku určeného státem. Mnoho lidí již dnes neodchází do penze v 60 letech. O hodně později. Stane se tak, že prostředky z penzijního připojištění vyberou a utratí třeba na rekonstrukci domu.

4. Nové účastnické fondy umožňují čerpání prostředků až 5 let před penzí

To je skutečnost, o které se skoro nikde nedočteme. Je to obrovská výhoda účastnických fondů. Možnost čerpat penzi z naspořených peněz již 5 let před odchodem do penze. Jedná se o předdůchod, nikoli však o předčasný důchod (krácení důchodu). V případě předdůchodu musí mít účastník na účtu penzijního spoření takovou částku, aby mu zajistila měsíční částku ve výši 30% z průměrné hrubé mzdy v ekonomice.  Po uplynutí doby čerpání vlastních prostředků nastupuje standardní starobní důchod bez krácení.

5. Staré penzijní připojištění je výhodnější

Primární účel penzijního připojištění je spoření na penzi. Proto je nové výhodnější, lze v něm investovat dynamičtěji a dosáhnout vyššího zhodnocení (pokořit inflaci). O to přece jde na dlouhém horizontu. Nejde o to mít na účtu to, co jsem vložil, ale mít tolik, abych si za to v době čerpání reálně něco pořídil.

Na závěr

Samozřejmě netvrdím, že penzijní připojištění je špatné. Pouze je vhodné v omezených případech. Pokud odpovídá Vaší dluhopisové složce dle finančního plánu nebo již máte krátký horizont do penze (méně než 5 let). Ve většině případu bude rozhodně vhodnější účastnický fond. Jak z pohledu výnosů, rizika (inflace), tak i nákladů.